Khu công nghiệp Phúc Điền hơn 1.800 tỷ được chấp thuận đầu tư

Khu công nghiệp Phúc Điền hơn 1.800 tỷ được chấp thuận đầu tư

Khu công nghiệp Phúc Điền hơn 1.800 tỷ được chấp thuận đầu tư
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng do công ty cổ phần đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh làm nhà đầu tư.
Khu công nghiệp Phúc Điền hơn 1.800 tỷ được chấp thuận đầu tư

Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng tọa lạc ở các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng và Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có diện tích 214,57 héc ta với tổng nguồn vốn đầu tư là 1.802 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 270,3 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, bắt đầu từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (19/3/2021).

Tiến độ thực hiện dự án: không quá 36 tháng bắt đầu từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện thu hồi đất, bù đắp, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, thay đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình phù hợp với vản bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban kiểm soát những khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư: Ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Chỉ được triển khai công trình sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *