5 Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân cần biết

5 Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân cần biết

5 Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân cần biết

60giay.infoNghị định 45/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, pháp luật quy định 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, bao gồm:

  1. Đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng có ĐK kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho những người phải di chuyển do thiên tai. Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của thủ tướng chính phủ. Việc xác định hộ dân cư hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của chính phủ nước nhà.
  2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức bàn giao đất tại khi cấp thủ tục chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc & miền núi theo hạng mục những xã đặc biệt khó khăn do thủ tướng chính phủ quy định.
  3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho những hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển tới an cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  4. Đối với phần diện tích S đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho những hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  5. Đối với các tình huống khác do bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ Tịch UBND cấp tỉnh.

>>> Xem thêm bài viết: Dự báo xu hướng bất động sản năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *